Blokowanie i odblokowanie workspace

Blokowanie workspace

Zablokowanie Workspace następuje gdy:

  • Okres rozliczeniowy staje się niewypłacalny
  • Okres rozliczeniowy staje się zaległy (po 7 dniach od momentu wystawienia okresu rozliczeniowego, którego nie udało się opłacić)
  • Okres próbny staje się przedawniony (upłynął termin)
  • Nastąpiło zablokowanie administracyjne (w przypadku nadużyć niezgodnych z Regulaminem)

Blokowanie workspace następuje jeśli nie możemy ściągnąć od użytkownika opłat za zasoby. Na 5 dni przed zablokowaniem workspace jest wyświetlana informacja ostrzegawcza oraz przesyłana informacja mailowa na 5 i na 1 dzień przed zablokowaniem.

Przykładowe komunikaty zablokowanego workspace:

Zablokowanie workspace

Zablokowanie workspace

Korzystanie z portalu i naliczanie opłat w trakcie zablokowanego workspace

Podczas wystąpienia blokady workspace, następuje wyłączenie wirtualnych maszyn zlokalizowanych we wszystkich Regionach w danym workspace. Zablokowana jest także edycja maszyn i inne czynności zarządcze.

Następuje także wstrzymanie naliczania opłat za zużycie dla v CPU, RAM przy zablokowaniu workspace.

UWAGA: Naliczanie opłat za system operacyjny, przestrzeń dyskową oraz adresy IP nadal jest dokonywane!

Odblokowanie workspace

W zależności od przyczyny zablokowania workspace, możemy go odblokować samodzielnie poprzez portalu lub wymagana jest interwencja dostawcy usługi.

W momencie gdy workspace został zablokowany z powodów finansowych, możemy odblokować workspace poprzez:

  • spłacenie zaległych raportów
  • zasilenie odpowiedniej ilości środków pozwalających na funkcjonowanie infrastruktury

Czynności te możemy wykonać w Ustawieniach workspace w zakładce Rozliczenia.

Raporty - podglad

W momencie zablokowania administracyjnego, należy skontaktować się z usługodawcą w celu wyjaśnienia powodu zablokowania.

Nadal potrzebujesz pomocy? support@onestepcloud.pl
Ostatnio zaaktualizowano 14. gru 2020