Podstawowe informacje na temat workspace

Co to jest workspace i jakie daje możliwości ?

Co to jest workspace?

Worskspace (środowisko pracy) umożliwia współpracę zespołowi. Role dla użytkowników, zapewniają ograniczenie ich uprawnień. Możesz zakładać środowiska produkcyjne, testowe, deweloperskie lub tworzyć je per projekt.

Jakie możliwości daje workspace?

Workspace jest odrębną jednostką rozliczenia. W danym workspace możemy zdefiniować:

  • Walutę płatności
  • Dane firmy fakturowanej
  • Dane kontaktowe
  • Osobne uprawnienia dla odpowiednich użytkowników
  • Osobne połączenia VPN

W skrócie jest to osobne konto do którego możemy zapraszać kogo chcemy i nadawać uprawnienia. Wszystko w jednym miejscu w celu lepszego zarządzania.

Nadal potrzebujesz pomocy? support@onestepcloud.pl
Ostatnio zaaktualizowano 2. wrz 2020