Jak połączyć się z infrastrukturą za pomocą VPN

Windows

Kliknij przycisk Windows znajdujący się pod formularzem Pobierz klienta VPN, aby pobrać klienta VPN dla systemu Windows. Gdy pobieranie się zakończy, zainstaluj je używając ustawień domyslnych.

Installing VPN

Installing VPN

Po zakończeniu instalacji, ikona VMware SSL VPN pojawi się na pasku zadań (w prawym dolnym rogu ekranu).

VMware SSL VPN icon

Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu i wybierz Login. Następnie kliknij na przycisk Login, wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło VPN. (hasło do VPN różni się od hasła do konta, zostało przesłane przez email po założeniu konta)

VPN credentials

Jeśli dane do logowania okażą się poprawne, połączysz się ze swoją infrastrukturą.

Successful VPN connection

Linux

Kliknij przycisk Linux znajdujący się pod formularzem Pobierz klienta VPN, aby pobrać klienta VPN dla systemów będących dystrybucjami Linuxa. Gdy pobieranie się zakończy, otwórz wiersz poleceń, przejdź do folderu z pobranym archiwum i wpisz:

tar -zxf Linux\ VPN\ client.tgz
cd linux_phat_client
sudo ./install_linux_phat_client.sh
./gui/naclient.sh

VPN client

Kliknij na przycisk Login, wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło VPN. (hasło do VPN różni się od hasła do konta, zostało przesłane przez email po założeniu konta)

VPN credentials

Jeśli dane do logowania okażą się poprawne, połączysz się ze swoją infrastrukturą.

Successful VPN connection

OS X

Kliknij przycisk OS X znajdujący się pod formularzem Pobierz klienta VPN, aby pobrać klienta VPN dla systemów OS X. Gdy pobieranie się zakończy, otwórz wiersz poleceń, podwójnie kliknij na pobrane archiwum i rozpakuj je.

OS X VPN Archive

Trzymając klawisz control, otwórz plik naclient.pkg.

Menu

Pomiń ostrzeżenie i kliknij Otwórz. Kontynuuj proces instalacji. Po zakończeniu instalacji, otwórz Finder i przejdź do zakładki Aplikacje. Znajdź plik naclient na liście i uruchom go.

Applications list

Kliknij na przycisk Login.

VPN client

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło VPN. (hasło do VPN różni się od hasła do konta, zostało przesłane przez email po założeniu konta)

VPN credentials

Jeśli dane do logowania okażą się poprawne, połączysz się ze swoją infrastrukturą.

Successful VPN connection

Nadal potrzebujesz pomocy? pomoc@onestepcloud.pl
Ostatnio zaaktualizowano 16. mar 2020