Dodanie / usuwanie klienta VPN

Aby umożliwić użytkownikowi połączenie z wirtualną maszyną - jest konieczne pobranie klienta VPN.

Dodawanie użytkownika do VPN w workspace

Aby dać użytkownikowi możliwość łączenia się, należy wygenerować użytkownikowi klienta VPN.

  • Zaloguj się i przejdź do panelu danego workspace

Panel użytkownika

  • Kliknij zakładkę VPN
  • Dodaj użytkownika wpisując jego adres e-mail oraz nazwę

Dodawania uzytkownika VPN

Usuwanie użytkownika VPN w workspace

Aby usunąć VPN użytkownikowi i tym samym uniemożliwić łączenie się z workspacem, należy przy użytkowniku kliknąć ikonkę kosza.

Usun użytkownikowi VPN

Nadal potrzebujesz pomocy? support@onestepcloud.pl
Ostatnio zaaktualizowano 2. wrz 2020