Role użytkowników

Jako użytkownik główny, możesz nadawać i odbierać uprawnienia użytkownikom do workspace w zakładce Uprawnienia w Ustawieniach Workspace (ikonka zębatki).

Uprawnienia, jakie użytkownik może posiadać do maszyny, to:

Właściciel

Właściciel jest rolą, którą dostaje automatycznie użytkownik zakładający workspace. Właściciel ma uprawnienia do wszystkiego, w szczególności: tylko właściciel może nadać innemu użytkownikowi rolę właściciela, tylko właściciel może usunąć innego użytkownika z rolą właściciela, tylko właściciel może usunąć workspace, tylko właściciel może zmienić nazwę workspace.

Administrator

Rola Administrator daje uprawnienia do wszystkiego poza szczególnymi uprawnieniami roli Właściciel. Administrator może np aktywować regiony, zarządzać infrastrukturą, dodawać nowych użytkowników, zmienić nazwę workspace’u, zarządzać płatnościami.

Operator

Rolę Operator nadajemy gdy chcemy dać komuś dostęp jedynie od zarządzania infrastrukturą (maszyny wirtualne, sieci itp.).

Tylko do odczytu

Ta rola pozwala na przeglądanie workspace’u, ale nie na dokonywanie jakichkolwiek zmian czy akcji.

Nadal potrzebujesz pomocy? support@onestepcloud.pl
Ostatnio zaaktualizowano 2. wrz 2020