Zarządzanie uprawnieniami do maszyn wirtualnych

Jako użytkownik główny, możesz nadawać i odbierać uprawnienia użytkownikom do maszyny w zakładce Uprawnienia w dziale Maszyny wirtualne w menu bocznym lub klikając Uprawnienia w widoku szczegółowym maszyny wirtualnej.

Uprawnienia, jakie użytkownik może posiadać do maszyny, to: Podgląd maszyny wirtualnej Konfiguracja maszyny wirtualnej Modyfikacja uprawnień do maszyny wirtualnej Modyfikacja maszyny wirtualnej Włączanie maszyny wirtualnej Zamrażanie maszyny wirtualnej Restart maszyny wirtualnej Wyłączanie maszyny wirtualnej Usuwanie maszyny wirtualnej Tworzenie migawki maszyny wirtualnej Przywracanie migawki maszyny wirtualnej Usuwanie migawki maszyny wirtualnej Tworzenie mapowań NAT do maszyny wirtualnej Usuwanie mapowań NAT do maszyny wirtualnej

Aby nadać lub odebrać uprawnienia użytkownikowi, wybierz użytkownika oraz maszynę z listy i zaznacz lub odznacz wybrane uprawnienie. Uprawnienia są podzielone na grupy i nie da się nadać użytkownikowi uprawnienia z grupy, jeśli nie ma uprawnienia będącego rodzicem grupy. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Aktualizuj.

Managing user permissions

Nie ma potrzebnej treści? Contact: support@onestepcloud.com
Ostatnio zaktualizowano 27. lut 2018