Zarządzanie uprawnieniami do maszyn wirtualnych

Jako użytkownik główny, możesz nadawać i odbierać uprawnienia użytkownikom do maszyny w zakładce Uprawnienia w dziale Maszyny wirtualne w menu bocznym lub klikając Uprawnienia w widoku szczegółowym maszyny wirtualnej.

Uprawnienia, jakie użytkownik może posiadać do maszyny, to: *Podgląd maszyny wirtualnej *Konfiguracja maszyny wirtualnej *Modyfikacja uprawnień do maszyny wirtualnej *Modyfikacja maszyny wirtualnej *Włączanie maszyny wirtualnej *Zamrażanie maszyny wirtualnej *Restart maszyny wirtualnej *Wyłączanie maszyny wirtualnej *Usuwanie maszyny wirtualnej *Tworzenie migawki maszyny wirtualnej *Przywracanie migawki maszyny wirtualnej *Usuwanie migawki maszyny wirtualnej *Tworzenie mapowań NAT do maszyny wirtualnej *Usuwanie mapowań NAT do maszyny wirtualnej

Aby nadać lub odebrać uprawnienia użytkownikowi, wybierz użytkownika oraz maszynę z listy i zaznacz lub odznacz wybrane uprawnienie. Uprawnienia są podzielone na grupy i nie da się nadać użytkownikowi uprawnienia z grupy, jeśli nie ma uprawnienia będącego rodzicem grupy. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Aktualizuj.

Managing user permissions

Nadal potrzebujesz pomocy? pomoc@onestepcloud.pl
Ostatnio zaaktualizowano 16. mar 2020