Zarządzanie uprawnieniami użytkownika

Jako użytkownik główny, możesz nadawać i odbierać uprawnienia użytkownikom w zakładce Uprawnienia w dziale Użytkownicy w menu bocznym, lub klikając na ikonę uprawnień na liście użytkowników.

Uprawnienia, jakie może mieć użytkownik to: Tworzenie maszyny wirtualnej Zarządzanie siecią Dodanie publicznego adresu IP Usunięcie publicznego adresu IP Zarządzanie billingiem Aktualizacja szczegółów billingowych Zarządzanie użytkownikami Zapraszanie użytkowników Aktualizacja użytkowników Usuwanie użytkowników Aktualizacja uprawnień użytkowników Dodawanie kluczy SSH *Usuwanie kluczy SSH

Aby nadać lub odebrać uprawnienia użytkownikowi, wybierz użytkownika z listy i zaznacz lub odznacz wybrane uprawnienie. Uprawnienia są podzielone na grupy i nie da się nadać użytkownikowi uprawnienia z grupy, jeśli nie ma uprawnienia będącego rodzicem grupy. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Aktualizuj.

Managing user permissions

Nie ma potrzebnej treści? Contact: support@onestepcloud.com
Ostatnio zaktualizowano 27. lut 2018