Zarządzanie uprawnieniami użytkownika

Jako użytkownik główny, możesz nadawać i odbierać uprawnienia użytkownikom w zakładce Uprawnienia w dziale Użytkownicy w menu bocznym, lub klikając na ikonę uprawnień na liście użytkowników.

Uprawnienia, jakie może mieć użytkownik to: *Tworzenie maszyny wirtualnej *Zarządzanie siecią *Dodanie publicznego adresu IP *Usunięcie publicznego adresu IP *Zarządzanie billingiem *Aktualizacja szczegółów billingowych *Zarządzanie użytkownikami *Zapraszanie użytkowników *Aktualizacja użytkowników *Usuwanie użytkowników *Aktualizacja uprawnień użytkowników *Dodawanie kluczy SSH *Usuwanie kluczy SSH

Aby nadać lub odebrać uprawnienia użytkownikowi, wybierz użytkownika z listy i zaznacz lub odznacz wybrane uprawnienie. Uprawnienia są podzielone na grupy i nie da się nadać użytkownikowi uprawnienia z grupy, jeśli nie ma uprawnienia będącego rodzicem grupy. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Aktualizuj.

Managing user permissions

Nadal potrzebujesz pomocy? pomoc@onestepcloud.pl
Ostatnio zaaktualizowano 16. mar 2020