Zarządzanie uprawnieniami do maszyn dedykowanych

Jako użytkownik główny, możesz nadawać i odbierać uprawnienia użytkownikom do maszyny w zakładce Uprawnienia w dziale Maszyny dedykowane w menu bocznym lub klikając Uprawnienia w widoku szczegółowym maszyny dedykowanej.

Uprawnienia, jakie może mieć użytkownik to:

 • Podgląd szczegółów maszyny dedykowanej
 • Konfiguracja maszyny dedykowanej
 • Tworzenie maszyny dedykowanej
 • Modyfikacja maszyny dedykowanej
 • Usuwanie maszyny dedykowanej
 • Włączanie maszyny dedykowanej
 • Wyłączanie maszyny dedykowanej
 • Reset maszyny dedykowanej
 • Przeinstalowanie maszyny dedykowanej
 • Zamknięcie maszyny dedykowanej
 • Tworzenie uprawnień do maszyny dedykowanej
 • Modyfikacja uprawnień do maszyny dedykowanej
 • Usuwanie uprawnień do maszyny dedykowanej

Aby nadać lub odebrać uprawnienia użytkownikowi, wybierz użytkownika oraz maszynę z listy i zaznacz lub odznacz wybrane uprawnienie. Uprawnienia są podzielone na grupy i nie da się nadać użytkownikowi uprawnienia z grupy, jeśli nie ma uprawnienia będącego rodzicem grupy. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Aktualizuj.

Managing dedicated machine permissions

Nadal potrzebujesz pomocy? pomoc@onestepcloud.pl
Ostatnio zaaktualizowano 16. mar 2020