Usuwanie konta

Usuwanie konta zaproszonego użytkownika

Aby usunąć użytkownika, trzeba posiadać uprawnienia do usuwania użytkowników. Jeśli nie możesz wykonać któregoś z poniższych kroków, uzyskaj odpowiednie uprawnienia od użytkownika głównego.

Usunięcia konta można dokonać z listy użytkowników. Odpowiednia zakładka znajduje się w tym miejscu:

Removing account

Teraz po prostu kliknij ikonę usuń. Maszyny i zasoby użytkownika zostaną przypisane użytkownikowi głównemu.

Removing account

Pojawi się okno dialogowe. Po potwierdzeniu użytkownik nie będzie mógł się zalogować ani wykonywać żadnych akcji.

Removing account

Po usunięciu, jeśli zajdzie potrzeba, można zaprosić użytkownika ponownie, używając już poprzednich danych.

Usuwanie konta użytkownika głównego oraz grupy

Aby usunąć konto główne wraz z grupą, konieczne jest przejście przez prostą procedurę. Rozpoczyna się w zakładce Usuń konto w kategorii Ustawienia konta

Removing account

Wyświetli się lista czynności potrzebnych do usunięcia konta. W większości będą opatrzone czerwoną ikoną oznaczającą, że czynność jeszcze nie została wykonana. W zależności od stanu infrastruktury, część czynności będzie posiadała ikonę zieloną, co znaczy, że już została wykonana.

Wykonywanie poszczególnych kroków jest opisane w innych częściach dokumentacji:

Usuwanie sieci publicznych

Usuwanie maszyn wirtualnych

Usuwanie mapowań NAT

Opłacanie faktur

Po wykonaniu wszystkich czynności lista będzie wyglądała następująco:

Removing account

Teraz trzeba wygenerować fakturę końcową klikając przycisk Wygeneruj fakturę. Po wygenerowaniu nie będzie możliwości tworzenia maszyn czy adresów. Cofnięcie tej czynności będzie możliwe tylko poprzez kontakt ze wsparciem. Potwierdź czynność w wyskakującym okienku.

Po stworzeniu faktury, opłać ją manualnie jak zwykłą fakturę.

Prawie wszystkie czynności zostaną wykonane.

Removing account

Odblokuje się przycisk Usuń konto. Kliknij go, aby zakończyć usuwanie konta.

Pojawi się następujący komunikat:

Removing account

Oznacza to, że konto zostało usunięte.

Nadal potrzebujesz pomocy? pomoc@onestepcloud.pl
Ostatnio zaaktualizowano 16. mar 2020