Zarządzanie użytkownikami

Możesz zaprosić innych użytkowników i zarządzać nimi, np. udostępnić im swoją infrastrukturę OneStepCloud.

Zapraszanie nowych użytkowników

Aby zaprosić nowego użytkownika, przejdź do zakładki Zaproszenia w kategorii Użytkownicy. Wpisz adres email i nazwę użytkownika, którego chcesz zaprosić. Kliknij przycisk Wyślij zaproszenie.

Invitation form

Uzytkownik otrzyma wiadomość email z linkiem do formularza aktywacji. Nowy użytkownik nie ma żadnych uprawnień. Po pomyslnym zaproszeniu użytkownik główny musi nadać mu stosowne uprawnienia.

Zarządzanie użytkownikami

Aby zobaczyć listę użytkowników, przejdź do zakładki Lista użytkowników w kategorii Użytkownicy. W tym miejscu możesz modyfikować informacje i uprawnienia użytkowników w swojej grupie, a także ich usunąć.

List of users

Zmiana informacji o użytkownikach.

Aby zmienić informacje o użytkowniku, kliknij na ikonkę informacji. Znajdziesz się na stronie z formularzem z informacjami szczegółowymi o twoim użytkowniku.

Editing user details

Nadal potrzebujesz pomocy? pomoc@onestepcloud.pl
Ostatnio zaaktualizowano 16. mar 2020