Zarządzanie kluczami SSH

Możesz używać zestawów kluczy prywatnych i publicznych do autentykacji w maszynach wirtualnych z dystrybucjami Linux.

Generowanie kluczy SSH

Windows

Najpopularniejszą metodą na wygenerowanie zestawu kluczy w systemie Windows jest użycie programu PyTTygen (dostępnego na stronie oficjalnej)

PuTTygen

Aby wygenerować nową parę kluczy, kliknij przycisk Wygeneruj i poruszaj kursorem w pustym miejscu, aby stworzyć losowość.

Generating new key pair

Po wygenerowaniu zestawów kluczy, klucz publiczny będzie widoczny na liście u góry okna. Klucz ten musisz wkleić do formularza w serwisie OneStepCloud. Aby zapisać swój klucz prywatny, kliknij w przycisk Zapisz klucz prywatny.

Generating new key pair

Linux

Aby wygenerować zestawy kluczy na Linuksie, otwórz konsolę i wpisz:

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f onestepcloud

Wpisz hasło dla dodatkowej ochrony i poczekaj na ich wygenerowanie. Po zakończeniu, utworzą się dwa nowe pliki:

  • onestepcloud - plik z kluczem prywatnym,
  • onestepcloud.pub - plik z kluczem publicznym (do wklejenia w formularzu na stronie OneStepCloud).

Aby zobaczyć swoje klucze publiczne, przejdź do zakładki Klucze SSH w kategorii Ustawienia konta

List of SSH keys

Dodawanie klucza SSH

Aby dodać nowy klucz SSH, kliknij przycisk Dodaj klucz SSH. Wypełnij pola tytułu i zawartości klucza, a następnie kliknij przycisk Dodaj klucz SSH

List of SSH keys

Usuwanie klucza SSH

Aby usunąć klucz SSH, kliknij ikonę kosza.

Dodawanie klucza SSH do maszyny wirtualnej

Można dodać klucz do maszyny wirtualnej jedynie wtedy, kiedy nie jest ona jeszcze skonfigurowana. Przejdź do konfiguracji maszyny wirtualnej, zaznacz Użyj klucza prywatnego do autentykacji i wybierz klucz z listy.

Configuring key authentication

Używanie klucza prywatnego do autentykacji

Windows

Konfiguracja autentykacji przy użyciu klucza prywatnego jest zależna od użycia klienta SSH. W przypadku systemu Windows, najpopularniejszym klientem SSH jest PuTTy. Otwórz PuTTy, wpisz publiczny adres IP i wybierz protokół SSH.

Generating new key pair

Następnie wybierz w zakładkach po lewej Connection -> SSH -> Autentykacja i wybierz plik ze swoim kluczem prywatnym.

Generating new key pair

Cofnij się do zakładki Session, wybierz nazwę dla tego połączenia i kliknij przycisk Zapisz.

Generating new key pair

Linux

Aby połączyć się z maszyną wirtualną przez SSH za pomocą klucza prywatnego, otwórz terminal i wpisz:

ssh -i location_to_onestepcloud_private_key username@public_address
Nadal potrzebujesz pomocy? pomoc@onestepcloud.pl
Ostatnio zaaktualizowano 16. mar 2020