Zarządzanie mapowaniami maszyny wirtualnej

Aby wdrożyć usługę na swoich maszynach wirtualnych i udostępnić je w Internecie, możesz utworzyć mapowanie NAT używające twojego adresu publicznego. Zrobić to można klikając przycisk Sieć w widoku szczegółów maszyny wirtualnej, lub w zakładce Mapowania NAT w kategorii Sieć w menu poboocznym

Tworzenie mapowań w sieci

Metoda prosta

Wybierz wirtualną maszynę z listy.

Selecting virtual machine

Wybierz usługę z listy.

Selecting service

Aby stworzyć mapowanie sieci, kliknij przycisk Stwórz NAT. Po kilku sekundach mapowanie utworzy się i usługa będzie dostępna w Internecie

List of active network mappings

Metoda zaawansowana

Jeśli potrzebna ci konfiguracja jest nietypowa, zaznacz opcję Tryb zaawansowany. W tym trybie możesz wybrać konkretny adres publiczny i podać nietypowe numery portów.

Port wewnętrzny to port (lub zakres portów), na którym usługa pracuje wewnątrz maszyny wirtualnej. Port zewnętrzny to port (lub zakres portów), na którym usługa będzie dostępna w Internecie. Na przykład: jeśli chcesz, by strona była dostępna w Internecie pod adresem 38.99.81.200 na porcie 8181, powinieneś stworzyć mapowanie NAT używając adresu 38.99.81.200, portu wewnętrznego 80 i portu zewnętrznego 8181.

Możesz także stworzyć mapowanie z lub do zakresu portów. Format danych to X-Y, gdzie X i Y są granicami zakresu portów. Na przykład: Jeśli wszystkie porty pomiędzy 20 i 30 powinny być dostępne na porcie 8080, w pole Port wewnętrzny wpisać należy 20-30, a Port zewnętrzny - 8080.

Creating advanced network mapping

Usuwanie mapowania

Jeżeli nie potrzebujesz dłużej mapowania sieci, kliknij na ikonę usuwania. Po potwierdzeniu decyzji w okienku, mapowanie nie będzie dłużej dostępne.

Nadal potrzebujesz pomocy? pomoc@onestepcloud.pl
Ostatnio zaaktualizowano 16. mar 2020