Praca ze stroną główną

Na stronie głównej można przejść bezpośrednio do logowania lub rejestracji.

Custom virtual machine

Jeżeli chcesz zainstalować na maszynie własne komponenty, możesz stworzyć na stronie głównej maszynę o wybranych parametrach. Kliknięcie przycisku Zamawiam spowoduje przeniesienie do panelu użytkownika z zachowanymi wybranymi parametrami.

Custom virtual machine

Nadal potrzebujesz pomocy? pomoc@onestepcloud.pl
Ostatnio zaaktualizowano 16. mar 2020