Praca ze stroną główną

Na stronie głównej można przejść bezpośrednio do logowania lub rejestracji.

Custom virtual machine

Jeżeli chcesz zainstalować na maszynie własne komponenty, możesz stworzyć na stronie głównej maszynę o wybranych parametrach. Kliknięcie przycisku Zamawiam spowoduje przeniesienie do panelu użytkownika z zachowanymi wybranymi parametrami.

Custom virtual machine

Nie ma potrzebnej treści? Contact: support@onestepcloud.com
Ostatnio zaktualizowano 27. lut 2018