Regiony

Regiony - podstawowe informacje

Region jest reprezentacją fizycznego miejsca skąd świadczone są usługi dostępne w portalu One Step Cloud.

Aktywacja polega na potwierdzeniu chęci aktywacji przez kliknięcie w przycisk z oznaczeniem Regoinu.

Aktywacja Regionu

Lub poprzez wybór Regionu z listy i aktywowanie go w ten sposób.

Aktywacja Regionu

  • Każdy aktywowany region posiada nieodpłatnie jeden publiczny adres IP. Możliwe jest przypisanie dodatkowych adresy IP. Uzyskanie dodatkowych adresów jest możliwe w ustawieniach sieciowych lub podczas tworzenia nowej maszyny.
  • W każdym Workspace możemy aktywować odrębne konfiguracje aktywnych Regionów.
  • Każdy Region posiada własne limity.
  • Każdy Region posiada własny cennik.

Deaktywacja Regionu

Deaktywacja regionu następuje w momencie braku płatnej aktywności na regiony w przeciągu ostatniego 1 miesiąca. Aktywność określana jest przez posiadanie zdefiniowanych VM, DM, dodatkowych adresów IP.

Użytkownik nie może sam deaktywować region. Może jednak zawnioskować o wyłączenie regionu.

Nadal potrzebujesz pomocy? support@onestepcloud.pl
Ostatnio zaaktualizowano 2. wrz 2020