Zarządzanie fakturami

Tworzenie faktur. Rozwiązywanie problemu faktury nieopłaconej.

Automatyczne regulowanie faktur

Faktura tworzona jest pod koniec okresu rozliczeniowego. Zwykle płatność odbywa się automatycznie za pomocą domyślnego środka płatniczego. Jeżeli wystąpiły problemy, można spróbować opłacić fakturę samodzielnie. O nieprawidłowościach zasygnalizują upomnienia przysłane na adres email.

Upomnienia

Przy niepowodzeniu automatycznej płatności pod koniec okresu rozliczeniowego, dostaniesz następujące upomnienia:

  • 24h po zakończeniu okresu rozliczeniowego - informacja o braku płatności za fakturę
  • 72h po zakończeniu okresu rozliczeniowego - przypomnienie o zapłacie
  • 7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego - iinformacja o zablokowaniu zasobów - twoje zasoby są nietknięte, ale nie będziesz mógł z nich korzystać do momentu uregulowania płatności
  • 2 tygodnie przed zakończeniem kolejnego cyklu rozliczeniowego - informacja o tym, że wraz z zakończeniem następnego cyklu rozliczeniowego konto użytkownika zostanie skasowane.

Samodzielne opłacenie faktury

Aby manualnie opłacić fakturę, przedź do zakładki Faktury w kategorii Płatności

Networking overview

Aby samodzielnie ją opłacić, kliknij przycisk Zapłać. Jeśli próba się nie powiedzie, dodaj nową metodę płatności, ustaw ją jako domyślną i spróbuj jeszcze raz. Jeżeli problemy w dalszym ciągu występują, lub masz pewność że twoja dotychczasowa metoda płatności działa, skontaktuj się z naszym wsparciem

Nadal potrzebujesz pomocy? pomoc@onestepcloud.pl
Ostatnio zaaktualizowano 16. mar 2020