Podstawowe informacje o wirtualnej maszynie

Maszyna wirtualna jest tworzona na podstawie aktualnie obowiązującego oprogramowania. Maszyna wirtualna opiera się o wirtualizację VMware, która funkcjonuje jako oddzielna jednosta do zarządzania.

Opłaty naliczane są sekundowo za wykorzystywane zasoby. Warto zwrócić uwagę, że opłaty takie jak:

  • wykorzystanie publicznego adresu IP,
  • licencja za system operacyjny,
  • przestrzeń dyskowa, są naliczane od chwili utworzenia do momenctu usunięcia.

Aby skorzystać z maszyny wirtualnej należy:

  • po stworzeniu maszyny wirtualnej należy ją skonfigurować,
  • następnie można się do niej połączyć poprzez autoryzacje określone podczas tworzenia (hasło lub klucz SSH)
Nadal potrzebujesz pomocy? support@onestepcloud.pl
Ostatnio zaaktualizowano 2. wrz 2020