Rezerwowanie maszyn dedykowanych

Użytkowanie maszyn dedykowanych. System płatności. Rezygnacja z maszyny

Użytkowanie maszyn dedykowanych

Aby wynająć maszynę, przejdź do kategorii Maszyny dedykowane w menu pulpitu i wybierz Dodaj maszynę dedykowaną.

Dodaj maszynę dedykowaną

Jeżeli po przejściu do dodawania maszyn dedykowanych widzisz komunikat taki, jak poniżej, to do wynajęcia maszyny konieczne będzie rozszerzenie limitów Przejdź tutaj aby zobaczyć, jak to zrobić

Komunikat o limitach

Powinna pokazać się lista produktów. Każdy wiersz tabeli zabiera informacje o parametrach maszyny, które nie mogą być zmieniane tak, jak w wypadku tworzenia maszyn wirtualnych. Kliknij przcycisk Zamów, potwierdź swoją decyzję i pokaże się widok Maszyny dedykowane zawierający twoją zarezerwowaną maszynę.

Maszyny dedykowane

Po kliknięciu na ikonę maszyny, ukaże się szczegółowy widok maszyny. Widoczne są tu wszystkie informacje o maszynach i zachodzących na niej procesach, a także ikony, którymi można przejść do zarządzania siecią i uprawnieniami.

Dostęp do maszyny dedykowanej

Są dwa podstawowe sposoby na uzyskanie dostępu do maszyny. Pierwszym sposobem jest użycie VPN (Tutaj dostępna jest szczegółowa instrukcja) Dostęp do maszyny może być także obsługiwany przez mapowania NAT (Tutaj dostępna szczegółowa instrukcja)

System płatności maszyn dedykowanych

Cena maszyn dedykowanych jest obliczana co do godziny i koszt wynajęcia maszyny jest ograniczony do ilości godzin, przez które była zarezerwowana. Jednakże trzeba pamiętać, że każda maszyna ma przypisany minimalny czas wynajmu widoczny u dołu wiersza tabeli w widoku Dodaj maszynę dedykowaną. Widoczny jest także minimalny koszt maszyny, czyli koszt wynajmu maszyny przez minimalną ilość godzin.

Minimalny czas wynajmu

Minimalny czas wynajmu

Minimalny czas wynajmu jest ustalany indywidualnie dla każdego produktu. Jeżeli planujesz używać maszynę dłużej, niż wynosi minimalny czas wynajmu, to koszt będzie precyzyjny co do godziny. W przeciwnym wypadku koszt będzie równy minimalnemu kosztowi maszyny.

Przykład: Minimalny czas wynajmu maszyny wynosi 24 godziny, a godzinowy koszt wynosi 20 zł. Jeżeli po 12 godzinach zrezygnujemy z maszyny, to jej koszt będzie obliczony dla 24 godzin jako dla minimalnego czasu wynajmu i wyniesie 480 zł.

Praktycznym rozwiązaniem będzie planowanie użycia maszyny tak, aby nie był nigdy krótszy, niż minimalny czas wynajmu. Nie ma obaw, że przypadkowo usuniesz maszynę i narazisz się na koszty, ponieważ przy próbie usunięcia maszyny przed upływem minimalnego czasu zawsze pojawi się okno z ostrzeżeniem.

Ostrzeżenie przed minimalnym czasem wynajmu

Rezygnacja z wynajmu maszyny

Aby zakończyć wynajem maszyny, przejdź do widoku Maszyny dedykowane i kliknij kafelek maszyny, z której chcesz zrezygnować.

Kafelek maszyny

Po przejściu do widoku szczegółowego kliknij Zrezygnuj. Pamiętaj o minimalnym koszcie wynajmu maszyn, który zostanie naliczony, jeśli maszyna jest usuwana z twoich zasobów przed upływem minimalnej ilości godzin wynajmu.

Rezygnacja

Nadal potrzebujesz pomocy? pomoc@onestepcloud.pl
Ostatnio zaaktualizowano 16. mar 2020