Łączenie z maszyną dedykowaną

Aby połączyć się z maszyną, będą potrzebne informacje o niej z portalu. Otwórz szczegółowy widok maszyny wybierając ją w widoku Maszyny dedykowane

Dedicated machine connection in icon view

Zobaczysz szczegółowy widok maszyny. Nazwa użytkownika będzie potrzebna, aby kontynuować. Będziesz także potrzebował prywatnego adresu IP maszyny. Jeśli łączysz się przez klienta VPN, przejdź do Jak połączyć się z infrastrukturą za pomocą VPN

Uwaga: Poniższe adresy i nazwy użytkownika są przykładowe i nie zadziałają. Użyj własnych danych znajdujących się na portalu.

Detailed view of virtual machine

Jeśli nie połączyłeś się przez VPN, prawdopodobnie potrzebujesz mapowania na adres publiczny. Aby je stworzyć, przejdź do sekcji Sieć. Publiczny adres IP powinien być na liście. Kliknij zakładkę Mapowania NAT i stwórz mapowanie używając podstawowego formularza, jeśli mapowanie nie zostało stworzone.

Creating SSH mapping

Takiego mapowania potrzebujesz, aby połączyć się z maszyną przez SSH. Creating SSH mapping

Łączenie się z dystrybucji Linuksa

Na początek należy otworzyć wiersz poleceń, czyli terminal. W każdej dystrybucji Linuksa terminal jest łatwy do znalezienia np. na pasku narzędzi.

Przygotuj Adres IP, nazwę użytkownika i hasło (domyślne hasło jest wysłane przez email, gdy maszyna zostanie stworzona).

Wpisz poniższe polecenie do wiersza poleceń (zastąp 192.186.1.1 własnym adresem IP):

ssh -l your_username 192.168.1.1

I wpisz swoje hasło na żądanie.

W trakcie łączenia się z maszyną może pojawić się żądanie, aby potwierdzić autentyczność maszyny, z którą się łączysz. Odpowiedz yes. Dzięki temu klucz hosta zostanie zapisany i komunikat nie będzie się pojawiał.

Linux connecting through terminal

Łączenie się z systemami OS X

Na początek należy otworzyć wiersz poleceń, czyli terminal. W każdym systemie OS X terminal jest łatwy do znalezienia np. na pasku narzędzi.

Przygotuj Adres IP, nazwę użytkownika i hasło (domyślne hasło jest wysłane przez email, gdy maszyna zostanie stworzona).

Wpisz poniższe polecenie do wiersza poleceń (zastąp 192.186.1.1 własnym adresem IP):

ssh -l your_username 192.168.1.1

W trakcie łączenia się z maszyną może pojawić się żądanie, aby potwierdzić autentyczność maszyny, z którą się łączysz. Odpowiedz yes. Dzięki temu klucz hosta zostanie zapisany i komunikat nie będzie się pojawiał.

Connection via terminal on Mac

Połączenie z systemu Windows (przy użyciu PuTTy)

Ta sytuacja ma miejsce, gdy trzeba połączyć się z maszyną Linux z systemu Windows.

Uruchom klienta PuTTy. Wpisz publiczny adres IP jako hosta i kliknij Otwórz. Otworzy się nowe okno wiersza poleceń.

PuTTy client

W trakcie łączenia się z maszyną może pojawić się żądanie, aby potwierdzić autentyczność maszyny, z którą się łączysz. Kliknij Tak. PuTTy client

Wprowadź hasło na żądanie.

PuTTy terminal, regular connection

Nadal potrzebujesz pomocy? pomoc@onestepcloud.pl
Ostatnio zaaktualizowano 16. mar 2020